Skindeep

Oblečení jako uniforma, kterou lidé nosí, jako element, který nás přiřazuje k určité skupině či vrstvě. Jednou se stává jednotícím prvkem, který sdružuje komunity proti útlaku, jiní ho nosí, aby dali na odiv svou moc prostřednictvím drahých, exkluzivních značek a dalším slouží, aby ukázali svou výlučnost, podivnost, originalitu anebo se za něj schovali. 

Jak moc je to kostým, se který oblékáme roli?
Jak moc proměňuje v někoho nebo něco jiného?

Krátká etuda inspirovaná konkrétním oděvem. Šest sólových vystoupení na jednom jevišti.


Koncepce: Micha Ela Dašková, Julie McGovern
Dramaturgie: Lilo Stahl
Tanec: Miriam Seifert, Yasmin Metzger, Priscilla Roeck, Julie McGovern, Lily Bromley, Micha Ela Dašková