AAIA / NTRCTC

Projekt AAIA / NTRCTC je průnikem audiovizuální performance s fyzickým divadlem. Odkazuje na nejnehostinnější části světa a člověka, který je jimi fascinován. A také o člověku, který se v nich cítí více doma než ve zbytku společnosti. A o nutnosti překonat strach z nepohodlí a změny. Představení využívá estetiku polárních míst a zavede nás do černé vody a bílé temnoty, což jsou dvě vlastnosti spojené s geografickými podmínkami Antarktidy. Podmínky takového místa vedou ke zkušenosti jak lidské samoty, tak neoddělitelnosti od lidské komunity a světa. Tato možnost velké míry oddělení, ale přesto nemožnosti pozbýt závislé existence, je skryta v názvu projektu, který se jeví jako shluk písmen bez významu, ale který vznikl právě oddělením souhlásek a samohlásek slova Antarktica.

Perspektiva, estetika a environmentální problémy Antarktidy vznikly prostřednictvím výzkumu a rozhovorů s antarktickými vědci z Ameriky, Kanady a České republiky, kteří se zabývají environmentálními problémy. Sdíleli s námi různé druhy dat, která vzešla z jejich výzkumu a jsou často veřejnosti nepřístupně uložena a  bez dalšího využití. Vizuální a zvuková stránka představení proto vychází z materiálů získaných od vědců a archivu zvukových nahrávek konkrétních situací podmořského prostředí Michala Kindernaye, ze sbírky tematických vědeckých zajímavostí Michaely Daškové rozvíjených a zpracovávaných ve spolupráci s choreografkou Cecile da Costa a ve výtvarných návrzích scénografky a kostýmní výtvarnice Anny Chrtkové. Vzhledem k tomu, že Antarktida je poslední skutečnou rozlehlou a mizející divočinou na Zemi, věnovali jsme se otázce množství použité divadelní techniky a energie a snažili jsme se ji co nejvíce eliminovat.

Důležitými zdroji inspirace pro nás byla kniha inuitské umělkyně Tanyi Tagaq Split tooth a kniha bioložky, historičky a feministky Donny Haraway Stay with the Trouble. Tanya Tagaq ve Split Tooth prochází hranicemi mezi přirozeným a nadpřirozeným, realitou a fantazií, přítomností a minulostí a lidmi a dalšími přírodními entitami světa. Tanya Tagaq zkoumá svět, kde rozdíly mezi dobrem a zlem, zvířetem a člověkem, obětí a pachatelem, skutečným a domnělým ztrácejí svůj význam, ale vůdčí síla lásky zůstává. Kniha Donny Haraway Stay with the Trouble popisuje naši epochu jako epochu, ve které je lidské a nelidské nerozlučně chapadlovitě propojeno. V poslední části knihy Donna rozvíjí myšlenky o nutnosti změnit se a splynout s jinými organismy a převzít jejich vlastnosti a schopnosti, aby přežila a přizpůsobila se novým podmínkám světa.

K AAIA / NTRCTC jsme posbírali takové otázky:

Co se stane s vědomím člověka, když ho přesuneme do krajiny s extrémními životními podmínkami?
Co se stane s významem slov oligarchů, když je s pultíkem přesuneme na tající výčnělek ledovce?
Jak se změní vnímání rozložení světa, když zažitý pohled na něj změníme a do jeho středu umístíme jižní pól?
Jaká je souvislost mezi tající Antarktidou a slavnostním otevřením knihovny v romské čtvrti Chánov v Mostě, která je přímo zasažena těžbou a spalováním uhlí?
Kolik ještě kostek ledu se rozpustí v mořském koktejlu uhlobaronů, než koupí poslední povolenku na provoz tepelných elektráren?
Jak se tváří tučňák na fotce japonského turisty?
Pojedeme na Antarktidu, když nám tam někdo nabídne residenci?


POKYNY PRO DIVÁKY
Představení začíná v prostoru před vstupem na jeviště, kde se diváci*čky shromáždí, a účinkující a uvaděči*ky je přivítají.
* Představení je v angličtině. K dispozici jsou přepisy textů v angličtině.
* Performance je mírně imerzivní. Hlediště je součástí jeviště, diváci se mohou pohybovat prostorem.
* Představení je pouze na stání. V prostoru pro sezení jsou tři bílé sokly k případnému posezení.
* V jedné scéně používáme krátce laserové světlo. 
* Na začátku představení je tma.
* Publikum je za ruku *jeden*a po druhé*m předepsaným způsobem vedeno do prostoru.

Koncept, perfomerka: Micha Ela Dašková
Koncept, obraz, zvuk, performer: Michal Kindernay
Choreografická a režijní spolupráce: Cecile da Costa
Scénografie a kostýmy: Anna Chrtková
Light design a technická podpora: Filip Horn
Vizualní a grafický design: Darja Lukjanenko
Produkce: Markéta Bartasová
Délka: 60-70 minut

V médiích:
Taneční aktuality: AAIA / NTRCTC - O tání a zmaru (Jana Bohutínská)

Představení vzniklo v koprodukci Trikular z.s. a Studia ALTA.
Projekt podpořili: Studio ALTA, TJ Sokol Smíchov I., Komunitní prostor Smíchov, Státní fond kultury ČR, TJ Sokol, Nová síť z. s., Ministerstvo kultury ČR, Fondů EHP, Co.labs a ART RE USE.

Představení můžete také podpořit darem na účet:
2902036298 / 2010