AAIA / NTRCTC

Projekt AAIA / NTRCTC je průnikem audiovizuální performance s fyzickým divadlem. Odkazuje na nejnehostinnější části světa a člověka, který je jimi fascinován. A také o člověku, který se v nich cítí více doma než ve zbytku společnosti. Je o nutnosti překonat strach z nepohodlí a změny. Představení využívá estetiku polárních míst a zavede nás do černé vody a bílé temnoty, což jsou dvě vlastnosti spojené s geografickými podmínkami Antarktidy. Podmínky takového místa vedou ke zkušenosti jak lidské samoty, tak neoddělitelnosti od lidské komunity a světa. Tato možnost velké míry oddělení, ale přesto nemožnosti pozbýt závislé existence, je skryta v názvu projektu, který se jeví jako shluk písmen bez významu, ale vznikl právě oddělením souhlásek a samohlásek slova Antarktica. 

Materiál představení se zakládá na rozhovorech s antarktickými vědci z Ameriky, Kanady a České republiky, kteří se zabývají otázkami životního prostředí. Vizuální a zvuková stránka představení proto částečně vychází z poznatků, které vzešly z jejich výzkumů a často jsou uloženy v archivech bez přístupu veřejnosti a bez možnosti dalšího využití.

Michal Kindernay z tohoto materiálu v kombinaci s vlastními nahrávkami svého autorského archivu, které pořizuje v environmentálně významných situacích podmořského prostředí, vytvořil zvukovou vrstvu představení.

Vrstva fyzického materiálu vznikla studiem charakteru práce polárníků v tak nehostinném terénu jakým polární oblasti bezesporu jsou a které se propsali i do výtvarného řešení scénografky a kostýmní výtvarnice Anny Chrtkové

Vzhledem k tomu, že Antarktida je poslední skutečnou rozlehlou a mizející divočinou na Zemi, věnovali jsme se otázce množství použité divadelní techniky a energie a snažili jsme se ji co nejvíce eliminovat.

Důležitými zdroji inspirace pro nás byla kniha inuitské umělkyně Tanyi Tagaq Split tooth a kniha bioložky, historičky a feministky Donny Haraway Stay with the Trouble. Tanya Tagaq ve Split Tooth prochází hranicemi mezi přirozeným a nadpřirozeným, realitou a fantazií, přítomností a minulostí a lidmi a dalšími přírodními entitami světa. Tanya Tagaq zkoumá svět, kde rozdíly mezi dobrem a zlem, zvířetem a člověkem, obětí a pachatelem, skutečným a domnělým ztrácejí svůj význam, ale vůdčí síla lásky zůstává. Kniha Donny Haraway Stay with the Trouble popisuje naši epochu jako epochu, ve které je lidské a nelidské nerozlučně chapadlovitě propojeno. V poslední části knihy Donna rozvíjí myšlenky o nutnosti změnit se a splynout s jinými organismy a převzít jejich vlastnosti a schopnosti, aby přežila a přizpůsobila se novým podmínkám světa.

Co se stane s vědomím člověka, když ho přesuneme do krajiny s extrémními životními podmínkami?
Co se stane s významem slov oligarchů, když je s pultíkem přesuneme na tající výčnělek ledovce?
Jak se změní vnímání rozložení světa, když zažitý pohled na něj změníme a do jeho středu umístíme jižní pól?
Kolik ještě kostek ledu se rozpustí v mořském koktejlu uhlobaronů, než koupí poslední povolenku na provoz fosilních elektráren?
Jak se tváří tučňák na fotce japonského turisty?


* Představení je v angličtině. K dispozici jsou přepisy textů v angličtině.

Koncept, perfomerka: Micha Ela Dašková
Koncept, obraz, zvuk, performer: Michal Kindernay
Choreografická a režijní spolupráce: Cecile da Costa
Scénografie a kostýmy: Anna Chrtková
Light design a technická podpora: Filip Horn
Vizualní a grafický design: Darja Lukjanenko¨

Dramaturgická konzultace: Otto Kauppinen, Petr Dlouhý

Odborné konzultace:  Marie Šabacká (bioložka polárních oblastí), Tereza Jarníková (oceánografka)

Produkce: Micha Ela Dašková a Trikular z.s.
Délka: 60-70 minut

V médiích:
Taneční aktuality: AAIA / NTRCTC - O tání a zmaru (Jana Bohutínská)

Představení vzniklo v koprodukci Trikular z.s. a Studia ALTA.
Projekt podpořili: Studio ALTA, TJ Sokol Smíchov I., Komunitní prostor Smíchov, Státní fond kultury ČR, TJ Sokol, Nová síť z. s., Ministerstvo kultury ČR, Fondů EHP, Co.labs a ART RE USE.

Představení můžete také podpořit darem na účet:
2902036298 / 2010